วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

บทบาท…ผู้ชายที่ต้องเป็น

บทบาท ความแตกต่างประการนี้อยู่ที่การถูกเลี้ยงดูจากครอบครัวเป็นฐานแรก ซึ่งเป็นการสร้างสมความเป็นผู้ชายให้เกิดขึ้น

ตั้งแต่เล็กจนโตผู้เป็นพ่อแม่จะอบรมสั่งสอนให้ผู้ชายเสียสละต้องเข้มแข็งและอดทน สอนให้ผู้ชายสะกดกลั้นควบคุมอารมณ์ ให้แสดงออกแต่ด้านที่แข็งแกร่งหนักแน่น ปลูกฝั่งว่าต้องเป็นฝ่ายดูแลผู้หญิงที่อ่อนแอกว่า ทั้งยังสร้างความหวังให้ผู้ชายเป็นผู้สร้างฐานะ ดูแลแบกภาระครอบครัว อบรมให้พึ่งตัวเอง และมีความรับผิดชอบ

เมื่อผู้ชายถูกมอบบทบาทให้เช่นนี้มาตั้งแต่วัยเด็กจนเติบใหญ่ผู้ชายจึงแสดงแต่บทบาทเหล่านั้นอยู่เสมอจนเสมือนมีผลึกก้อนใหญ่ในใจที่ผู้หญิงต้องทลายให้ได้ แต่การทลายนั้นมิใช่ทำให้ผู้ชายเลิกมีบทบาทเช่นนั้น แต่หมายถึงการช่วยคลายความกดดันให้เขา เพราะบาทบทบาทเมื่อประพฤติแล้วผู้ชายก็จะเก็บความกดดันไปโดยที่ไม่รู้ตัว

เนื่องจากบทบาทของผู้ชายนั้นใช่ว่าจะถูกมอบหมายโดยผู้เป็นพ่อแม่ในเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ชายในวัยเด็กเล็กจนโตก็ถูกปลูกฝังบทบาทของผู้ชายจากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์ ซึ่งแต่ละยุคสมัยก็แตกต่างกันไป แต่ล้านมีแก่นที่ร่วมกันคือ

  • ผู้ชายจะไม่นิยมขี่บนหรือพูดมากอย่างผู้หญิง เมื่ออยู่ในภาวะมีปัญหา
  • ผู้ชายต้องการมีอำนาจ มีความรอบรู้ให้สมกับที่เป็นผู้ชาย
  • ผู้ชายต้องการความอิสระ ไร้พันธะผูกพัน ตามแบบอย่างพระเอกในภาพยนตร์ยุคสมัยหนึ่ง
  • ผู้ชายจะต้องได้เสี่ยงภัย มีมือในการต่อสู้ ได้ใช้ไหวพริบแก้ปัญหาใหม่ๆ ตามบุคลิกฮีโร่อย่างในภาพยนตร์
  • ผู้ชายอยากมีเสน่ห์เป็นที่ต้องตาผู้หญิง ด้วยรูปสมบัติ หรือความสามารถอื่นๆ
  • ผู้ชายนิยมแสดงความเป็นเพื่อนที่ช่วยเหลือเพื่อนอย่างสมความเป็นชาย

เหล่านี้คือบทบาทที่เกิดจากการปลูกฝังที่ผู้หญิงควรจะเข้าใจ ซึ่งถูกวางเงื่อนไขมาแต่เยาว์วัย ทั้งจากทางครอบครัวและทางสังคม

สิ่งที่อาจสนใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สนใจลงโฆษณา