วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สำนึกที่แตกต่างของหญิงและชาย

ความคิดที่แตกต่าง ผู้หญิงเราต้องการจะผูกสัมพันธ์กับผู้ชายก็เพราะ “ความแตกต่าง” ซึ่งเป็นความท้าทายที่บางครั้งผู้หญิงก็ไม่รู้ตัวเลย

มีผู้หญิงจำนวนมากที่สามารถควบคุมวิถีชีวิตของตนเองได้อย่าน่าพอใจ ยุคสมัยนี้ ผู้หญิงทำงานหาเงินเอง ดูแลกิจการ วิเคราะห์เรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างชาญฉลาด แต่สิ่งเดียวที่ผู้หญิงยังรู้สึกหนักใจเสมอก็คือ ผู้ชาย นั่นเอง

ความแตกต่างนั้นคุณต้องยอมรับก่อนว่าพวกผู้ชายต่างกับคุณนอกจากทางกายภาพแล้วก็ยังต่างกันที่สามัญสำนึก ต่างกับทางชีวภาพต่างกันด้วยเรื่องการเลี้ยงดูอบรมบ่มค่านิยมฝังเป็นรากฐานของความเป็นผู้ชาย

สิ่งที่อาจสนใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สนใจลงโฆษณา